Ukončení a zrušení pobytu občanů třetích zemí

Ukončení pobytu

Zrušení pobytu

Zánik platnosti zaměstnanecké karty

Pokud se rozhodnete ukončit svůj pobyt v České republice, odevzdejte 3 dny před jeho ukončením svou biometrickou kartu na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra. Tato povinnost se na vás nevztahuje, pokud v České republice pobýváte na základě uděleného víza nebo vám byl vydán cestovní průkaz totožnosti za účelem vycestování z území ČR.

Doklad můžete na pracoviště také zaslat poštou. V tomto případě jej zašlete na adresu příslušného pracoviště podle vašeho hlášeného místa pobytu jako doporučenou zásilku nebo cenné psaní.