Pracoviště odboru azylové a migrační politiky v Kutné Hoře bude uzavřeno/Відділення Департаменту з питань надання притулку та міграційної політики в Кутній Горі буде зачинено

Od 15. 6. 2023 bude pracoviště OPC v Kutné Hoře z důvodů stěhování uzavřeno. Otevírat se bude znovu 3. 7. 2023 na nové adrese Masarykova 645, 284 01 Kutná Hora (vchod z ulice Štefánikova).

Klientům, kteří mají v tomto období na tomto pracovišti rezervovaný termín osobní návštěvy, bude nabídnut náhradní termín.

V tomto období využijte podání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (adresa Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Masarykova 645, 284 01 Kutná Hora) či prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra.


З 15 червня 2023 року відділення OPC в Кутній Горі буде зачинено у зв’язку з переїздом. Відділення відновить свою роботу 3. 7. 2023 року за новою адресою Masarykova 645, 284 01 Кутна Гора (Вхід з вул. Štefánikova).

Клієнтам, які мають в цей період зарезервований час особистого візиту буде запропоновано інший термін.

У цей період, будь ласка, скористайтеся послугами поштового оператора, щоб подати документи (адреса: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Masarykova 645, 284 01 Kutná Hora) або на електронну скриньку даних Міністерства внутрішніх справ.


Kde v tomto období podávat žádosti? / Куди подавати заяву протягом цього періоду?

Dočasná ochrana / Тимчасовий захист

První žádost o dočasnou ochranu můžete podat na KACPU v Praze (nám. OSN 844/1, Praha 9), pokud máte zajištěno vlastní ubytování.

Pokud potřebujete přidělit státní ubytování, podejte žádost na oddělení cizinecké policie v Kutné Hoře (Na Náměti 419, 284 01 Kutná Hora).

Ostatní podání v rámci udělené dočasné ochrany učiňte prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či datovou schránkou.


Першу заяву на тимчасовий захист ви можете подати в KACPU в Празі (адреса: nám. OSN 844/1, Praha 9), якщо ви вже маєте забезпечене власне житло.

Якщо вам потрібне житло, яке надає держава, подайте заяву у відділенні поліції у справах іноземців у Кутній Горі (адреса: Na Náměti 419, 284 01 Kutná Hora).

Інші заяви та документи стосовно вже наданого тимчасового захисту можна надіслати поштою або через електронну скриньку даних.


Klasická pobytová agenda / Питання стосовно стандартного перебування

Neodkladné záležitosti týkající se pobytových záležitostí, které vyžadují osobní účast, můžete v období uzavření pracoviště řešit na pracovištích odboru azylové a migrační politiky v Praze.

Upozorňujeme, že na těchto pracovištích budou odbaveni pouze klienti s neodkladnými záležitostmi.


Невідкладні питання, пов’язані зі стандартним перебуванням, які потребують особистої присутності, протягом закриття можна вирішити у відділеннях з питань притулку на міграційної політики (OAMP) в Празі.

Звертаємо вашу увагу, що у цих відділеннях будуть обслуговуватися лише клієнти з терміновими питаннями.