Zrušení údaje o místě hlášeného pobytu cizince

Pokud ubytováváte cizince, máte v odůvodněných případech právo podat návrh na zrušení údaje o místu jejich hlášeného pobytu.


Za jakých podmínek můžete návrh podat?

  • Návrh musíte podat jako vlastník nebo osoba oprávněná k užívání objektu.
  • Právo na užívání objektu ze strany cizinců zaniklo a cizinci současně tento objekt, nebo jeho vymezenou část, již nevyužívají.
  • Podání musíte odůvodnit.

Jak návrh podat?

  1. Vyplňte formulář k tomu určený.
  2. Návrh podejte osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. K podání můžete využít podatelny Ministerstva vnitra, případně návrh podejte na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky podle adresy objektu ubytování.
  3. Při podání žádosti je nutné uhradit správní poplatek 100 Kč za každou osobu, a to ve formě kolkových známek (kolků). Kolky k žádosti přiložte. Pokud budete návrh zasílat datovou schránku, budete vyzváni na uhrazení správního poplatku převodem na účet.

Jak postupuje Ministerstvo vnitra?

Návrh bude vyřizován ve správním řízení. Účastníkem tohoto řízení jsou ubytovatelé i dotčení cizinci. Rozhodnutí o návrhu se následně doručí ubytovatelům i dotčeným cizincům.

V případě osob, kterým je uděleno dlouhodobé vízum, nebo mají povolení k dlouhodobému pobytu (včetně například zaměstnaneckých a modrých karet), je návrh na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu podnětem ke zrušení celého pobytového oprávnění.


Jak zjistíte, kdo je hlášený v nemovitosti, kterou vlastním?

Cizinci pobývající v České republice mají ze zákona povinnost hlásit změnu bydliště. Při hlášení nové adresy jsou automaticky odhlášeni i z té staré a není tedy v tomto případě nutné rušit údaj o místu hlášeného pobytu.

Pokud je nájemní smlouva nebo doklad o ubytování vystaven na dobu určitou, a její platnost již uplynula, nedochází automaticky ke zrušení údaje o místě hlášeného pobytu cizince. V případě, že si nepřejete, aby byl daný cizinec na adrese nadále evidován, podejte návrh na zrušení tohoto údaje.

Pokud máte jako ubytovatel pochybnosti o tom, kdo má hlášené místo pobytu v objektu, který vlastníte nebo užíváte, můžete si seznam těchto osob vyžádat od Ministerstva vnitra. Žádost můžete podat osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.