Slovníček pojmů

Označení pro konkrétní pracovní místo vedené v centrální evidenci volných pracovních míst Ministerstva práce a sociálních věcí pro držitele zaměstnanecké nebo modré karty. 

Úředně ověřená kopie je takový druh kopie, u které oprávněné instituce ověřují, jestli se doslovně shoduje s předloženým originálem (tzv. vidimace).

Kolkové známky (kolky) jsou jediným platebním prostředkem, kterým lze uhradit správní poplatek za konkrétní úkony.

Kolky je možné zakoupit na jakékoliv pobočce České pošty.

Sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo pro jeho zaměstnávání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici je dokument, pomocí kterého vás Ministerstvo vnitra informuje o tom, zda vaše oznámení některé  z těchto změn splňuje podmínky stanovené zákonem pro takovou změnu.

Potvrzení o splnění podmínek je dokument, který vám vydá Ministerstvo vnitra, pokud splňujete podmínky pro vydání zaměstnanecké karty. Na základě tohoto potvrzení zpravidla můžete nastoupit do zaměstnání.