Poplatky - občané EU a jejich rodinní příslušníci

Uvedený seznam poplatků, vycházejících ze zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, zahrnuje pouze úkony prováděné Ministerstvem vnitra a nezahrnuje tedy konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady České republiky. Kompletní seznam konzulárních poplatků, včetně výjimek u některých zemí najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Veškeré poplatky jsou placeny výhradně formou kolkových známek (kolků) v konkrétní hodnotě. Ty lze zakoupit pouze na jakékoliv pobočce České pošty. Platba v hotovosti se provádí pouze u pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince.

U občanů Evropské unie jsou zpoplatněny pouze ty úkony, jejichž provedení se následně vyznačuje do vašeho průkazu o pobytu, to znamená, že například změna stavu u držitele osvědčení o registraci nepodléhá správnímu poplatku, jelikož změna je provedena pouze v  systému ministerstva.

V případech, kdy žádáte o provedení více změn najednou, je správní poplatek hrazen za počet žádostí, nikoliv za počet provedených změn.