Poplatky – občané třetích zemí

Uvedený seznam poplatků, vycházejících ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zahrnuje pouze úkony prováděné Ministerstvem vnitra a nezahrnuje tedy konzulární poplatky aplikované jednotlivými zastupitelskými úřady České republiky. Kompletní seznam konzulárních poplatků, včetně výjimek u některých zemí najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Veškeré poplatky jsou placeny výhradně formou kolkových známek (kolků) v konkrétní hodnotě. Ty lze zakoupit pouze na jakékoliv pobočce České pošty. Platba v hotovosti se provádí pouze u pořízení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisu cizince.

Pokud žádáte o provedení více úkonů najednou, vybere se poplatek za každý provedený úkon.