Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem rodinným je určené pro rodinné příslušníky občanů třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat spolu se svým rodinným příslušníkem.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto pobytové oprávnění?

O dlouhodobé vízum za účelem rodinným můžete žádat, pokud jste rodinným příslušníkem občana třetí země a pokud s tímto rodinným příslušníkem chcete žít na území České republiky déle než tři měsíce.

Za rodinného příslušníka občana třetí země se považuje například:

  • Manžel nebo manželka cizince – platí také pro registrovaná partnerství stejnopohlavních párů
  • Druh nebo družka cizince
  • Dítě cizince narozené na území České republiky
  • Dítě cizince narozené mimo území České republiky
  • Osamělý rodič starší 65 let (matka nebo otec cizince) – svobodný, rozvedený nebo ovdovělý
  • Osamělý rodič bez ohledu na věk (matka nebo otec cizince), který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat – svobodný, rozvedený nebo ovdovělý.

Vízum za účelem rodinným je možné udělit i jiným rodinným příslušníkům, vždy ale záleží na posouzení daného případu Ministerstvem vnitra.


Na jak dlouho se toto vízum vydává?

Nejdéle na dobu 1 roku.


Jak toto vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Pokud chcete s vízem za účelem rodinným v České republice pracovat, musíte si vyřídit povolení k zaměstnání.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.