Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem pracovní dovolené (Working Holiday)

Obecné informace

Chile

Izrael

Japonsko

Kanada

Nový Zéland

Austrálie a Tchaj-wan

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem pracovní dovolené (Working Holiday) je určeno pro občany třetích zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou příslušnou bilaterální dohodu. Smyslem pracovní dovolené je zlepšení jazykové vybavenosti, nebo poznání kultury a společnosti a dočasná práce v cílové zemi. Jelikož se ustanovení jednotlivých smluv s danými zeměmi liší, níže jsou specifikovány detaily žádostí z konkrétních zemí.